Theatre

الكلمة بعدا سر
Ուրբաթ, 10 դեկտեմբերին, Ա.-Դ. դասարաններու աշակերտները այցելեցին Օտէոն թատերասրահը, ուր դարձան հանդիսատեսները الكلمة بعدا سر  թատրոնին։
Երգախառն թատերախաղը մեծ հետաքրքրութիւն եւ խանդավառութիւն ստեղծեց աշակերտներուն մօտ, որոնք կեդրոնացումով հետեւեցան ու լաւապէս ըմբռնեցին երգերուն եւ պատմութեան ընդմէջէն փոխանցուած պատգամը։

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Categories: