The Story Of Jesus

   «The story of Jesus»
   Սուրբ Զատկուան շաբթուան առթիւ կազմակերպուած աշխատանքներու ծիրէն ներս Ա., Բ. եւ Գ. դասարաններու աշակերտները դիտեցին «The story of Jesus» տեսերիզը։
Մանուկներու համար պատրաստուած այս Crtoon-ին ընդմէջէն աշակերտները աւելի եւս ծանօթացան Յիսուսի կեանքի հանգրուաններուն, հրաշքներուն, վերջին ընթրիքին եւ խեչելութեան։
Իսկ Դ. Ե. եւ Զ. կարգերու աշակերտները դիտեցին «Jesus of Nazareth» տեսաերիզին այն բաժինները, որոնք կ‏՛‏անդրադառնան Յիսուսի կեանքի վերջին հանգրուաններուն ու կ՛առնչուին Ծաղկազարդին, Զատկուան եւ Յարութեան։

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Categories: