Mini Basket

ԼԵՎԱՄ Mini Basket
   ԼԵՎԱՄի կազմակերպած mini basketի մրցաշարքը տեղի ունեցաւ Կիրակի, 25 Նոյեմբերին: Ազգ. Եղիշէ Մանուկեան Քոլէճի կրտսեր աղջիկներն ու կրտսեր մանչերը հանդիսացան երկրորդ:

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Categories: