Dano Կաթ

     Կաթի Կարեւորութիւնը

   Ուրբաթ, 10 Մայիսին, կաթի Dano ընկերութենէն ներկայացուցիչներ այցելէցին վարժարան եւ մանկապարտէզի ու Ա.-Գ. դասարաններու աշակերտներուն խօսեցան կաթի անհրաժեշտութեան մասին: Ապա անոնք աշակերտներուն բաժնեցին Dano կաթի փոքր տոպրակներ:

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Categories: