Քրիս Պոհճալեանի Այցելութիւնը

 Քրիս Պոհճալեանի Այցելութիւնը
   Հինգշաբթի, 29 Նոյեմբերին վարժարան այցելեց ամերիկահայ գրագէտ Քրիս Պոհճալեան՝ ներկայացնելու համար Ցեղասպանութեան նուիրուած իր մէկ գործը՝ “The Sand Castle Girls” վէպը։
Պոհճալեան հանդիպում ունեցաւ Թ.-ԺԲ. դասարաններու աշակերտներուն հետ. խօսեցաւ անոնց իր ընտանիքին պատմութեան եւ յիշեալ վէպը գրելու տուն տուող պատճառներուն մասին։

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Categories: