Վերամուտի Պտոյտ/ Մանկապարտէզ

ՎԵՐԱՄՈՒՏԻ ԱՌԻԹՈՎ ՊՏՈՅՏ
   Վերամուտին մաս կազմեց նաեւ սսովորութիւն եւ աւանդութիւն դարձած տարեմուտի պտոյտը, որ այս տարի տեղի ունեցաւ Ժպէյլի հանրային պարտէզին մէջ։ Հոն՝ փոքրիկները խաղացին, սահեցան, օրօրուեցան ու ցատկռտեցին։ Ապա՝ «Ասրիէ Քաաք» ուտելէ ետք, պտըտեցան  կանաչ խոտով ծածկուած պարտէզին մէջ ու անոր գեղեցիկ բնութեան մէջ նկարուելէ ետք, ուրախ-զուարթ վերադարձան դպրոց։

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Categories: