Վերամուտի Պտոյտ

Վերամուտի Պտոյտ
Մանկապարտէզի վերամուտէն քանի մը օր ետք՝ Երկուշաբթի, 3 Հոկտեմբերին, փոքրիկները դպրոցէն կարճ դադար մը առնելով՝ ուղղուեցան Պէյթ Շաարի հանրային պարտէզը, ուր մօտաւորապէս երկու ժամ խաղացին ու հաճելի պահեր անցուցին  գեղեցիկ բնութեան մէջ։
Մանկապարտէզի աշակերտներուն համար հաճելի էր մանաւանդ դասարանի ընկերներով հանրաշարժ բարձրաանլ ու պտոյտի երթալ…

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Categories: