Նախակրթարանի Պտոյտ

Վերամուտի Պտոյտ
Վերամուտի առիթով՝ Ուրբաթ, 4 Հոկտեմբերին,նախակրթարանի աշակերտները այցելեցին Զալքայի հանրային պարտէզը, ուր խաղացին այլազան խաղալիքներով եւ հաճելի ժամանակ անցընելէ ետք ուրախ-զուարթ վերադարձան դպրոց։

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Categories: