Մանկապարտէզ- Վիճակացոյց/Մրցանակ

Մանկապարտէզի Վիճակացոյց եւ Մրցանակ
Չորեքշաբթի, 16 Յունուար 2013ին, Բողբոջ, Կոկոն եւ Ծաղիկ դասարաններու փոքրիկներուն ծնողները դպրոց այցելեցին յանձն առնելու համար իրենց զաւակներուն վիճակացոյցները։ Անոնք նաեւ անհատաբար տեսնուեցան ուսուցչուհիներուն հետ ու իրենց զաւակներուն աշխատանքին մասին տեղեկութիւններ ստացան։ Կարգ մը փոքրիկներու վիճակացոյցներուն կցուած էին իրենց ստացած հայերէն, արաբերէն եւ անգլերէն լեզուներու, ինչպէս նաեւ տրամաբանութեան կամ գիտութեան յատուկ մրցանակները։

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Categories: