Հրշէջներու Այցելութիւն/Մանկապարտէզ

    Հրշէջներու Կեդրոն
   Հինգշաբթի 22 Մարտ 2012ին, մանկապարտէզի Կոկոն եւ Ծաղիկ դասարաններու աշակերտները այցելեցին հրշէջներու կեդրոնը։
Հոն՝ անոնք դիտեցին հրշէջին տարազը, Փոխադրակառքը եւ անոր մէջ գտնուող կրակը մարելու յատուկ սարքերը, իսկական կրակը մարելու գործընթացը եւ հիւանդի մը շտապ օգնութիւնը։ Փոքրիկները գիտցան, թէ հրշէջի կեդրոնին թիւը 175 է. նաեւ սորվեցան, թէ պէտք չէ կրակին մօտենալ, հրահանով, մոմով ու լուցկիով խաղալ կամ փուռին կոճակներուն դպչիլ։
Այս բոլորը հետաքրքրութեամբ դիտելէ ու մտիկ ընելէ ետք փոքրիկները վերադարձան դպրոց։

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Categories: