Կրօնական Զրոյց

    Կրօնական Զրոյց
Երկուշաբթի, 19 Մարտին վարժարան այցելեց Հայր Պարթեւ վրդ. Կիւլիւմեանը, որ հանդիպումներ ունեցաւ նախակրթարանի եւ միջնակարգ-երկրորդականի  աշակերտներուն հետ։
Նախակրթարանի աշակերտներուն  խօսեցաւ Ծաղկազարդի եւ Անթիլիասի Ուխտի օրուան աւանդութիւններուն, եկեղեցական արարողութիւններուն եւ սովորութիւններուն մասին։
Միջնակարգի եւ երկրորդականի աշակերտներուն պարագային, Հայր Պարթեւ խօսեցաւ հաւատքի կարեւորութեան եւ երիտասարդութեան ունենալիք կապը եկեղեցւոյ հետ։ Հայր սուրբը պատասխանեց աշակերտներուն դրած կարգ մը հարցումներուն։

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Categories: