Կրկէս

      Կրկէս
Չորեքշաբթի, 18 Դեկտեմբեր 2013ին, Պուրճ Համուտի Քաղաքապետական խորհուրդի հրաւէրով, Քոլէճիս նախակրթարանի աշակերտները ներկայ գտնուեցան Fantastic World խումբի ելոյթին:
«Անոնք Միշէլ էլ Մըր» Մարզաւանին մէջ, ուշադիր ու խանդավառ հետեւեցան լարախաղացներուն ճկուն շարժումներուն և անոնց այլազան հնարքներուն:

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Categories: