«Կարապալա»ի ելոյթ

    «Կարապալա»ի Ելոյթ

    Ուրբաթ, 21 Փետրուարին, քոլէճի Ժ.և ԺԱ. կարգերու աշակերտները ներկայ գտնուեցան «Կարապալա» խումբի ելոյթին:

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Categories: