Խոհարար Յասմիկը

Փոքրիկ Խոհարարները
Իրենց դասագիրքի հերոսուհիին՝ Յասմիկին նման, Բ. դասարանի աշակերտները փափաքեցան մէկական խոհարար դառնալ ու պատրաստել համեղ ձիւնէ գնդակներ, ապա ուտել եւ հիւրասիրել։

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Categories: