ԺԲ.ի Վերջին Քայլերգ

ԺԲ.ի Վերջին Քայլերգ
   Ուրբաթ, 24 Մայիսին, ԺԲ. դասարանի աշակերտները տօնեցին դպրոցական կեանքի իրենց վերջին օրը:

   Առտու անոնք բեմ բարձրացան ու վերջին անգամ ըլլալով երգեցին Ազգ. Եղիշէ Մանուկեան Քոլէճի քայլերգը: Ապա, անոնք ամբողջ օրը անցուցին խանդավառ մթնոլորտի մէջ: Աւարտին, ամբողջ դպրոցին հետ շուրջպար բռնեցին:

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Categories: