Զատկուան Պազար

Զատկուան Պազար
Ամէն տարուան նման, այս տարի եւս Վարժարանի Տիկնանց Յանձնախումբը կազմամերպեց Զատկուան տօնավաճառ-պազար մը, 18-20 Մարտ։ Պազարին վաճառուեցան ճաշեր եւ Զատկուան զարդարանք։

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Categories: