Դրօշակի Արարողութիւն

Դրօշակի Արարողութիւն
28 Մայիս 1918ի Հայաստանի անկախութեան առիթով ՀՄԸՄի Անթիլիասի մասնաճիւղը դրօշակի արարողութիւն մը կատարեց վարժարանէն ներս՝ Ուրբաթ, 24 Մայիսին։
Տարազաւոր աշակերտները դպրոց ժամանած էին իրենց սկաուտական տարազներով։ Զանգին ամէն մարդ շարքի էր, իսկ սկաուտները՝ բեմին վրայ։ Եռագոյն դրօշը բարձրացաւ. սկաուտները երգեցին «Յառաջ Նահատակ»ը։ Ապա՝ անոնց խմբապետը փոխանցեց օրուան պատգամը։
Արարողութեան աւապտին, աշակերտներուն բաժնուեցան թռուցիկներ։

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Categories: