Դէպի Ծաղկանոց

Դէպի Ծաղկանոց
Ա. դասարանի աշակերտները, որոնք գիտութեան դասապահերուն սորվեցան, թէ բոյսերն ու ծաղիկները ինչպէս կը խնամեն, Չորեքշաբթի այցելեցին դպրոցէն ոչ շատ հեռու գտնուող ծաղկանոց մը։ Հոն անոնք մօտէն տեսան այլազան ծաղիկներ ու բոյսեր եւ լսեցին անոնց մասին տրուած տեղեկութիւնները։

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Categories: