Բարեկենդան/Մանկապարտէզ

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ
      Մանկապարտէզէն ներս, Բարեկենդանը նշելու օրը Ուրբաթ, 8 Փետրուարն էր։
Այդ օր, փոքրիկները այլազան  հագուստներով ծպտուած դպրոց եկան։ Տօնակատարութիւնը տեղի ունեցաւ սրահին մէջ, ուր ծպտուողները արտասանեցին, երգեցին, պարեցին ու քանի մը խաղերու մասնակցելէ ետք իրենց դասարաններուն մէջ հատիկ կերան։ Ապա, իրենց պատրաստած ձեռայիններով(դիմակ, գլխարկ…) ուրախ-զուարթ տուն վերադարձան։

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Categories: