Ամանոր/Երկրորդական

Երկրորդականի Աշակերտներուն
Ամանորի Տօնակատարութիւն
Երկրորդականի բաժնի աշակերտական միութեան վարչութեան կազմակերպութեամբ՝ Հինգշաբթի, 23 Դեկտեմբերի երկոյեան տեղի ունեցաւ Ժ. ԺԱ. եւ ԺԲ. կարգերու Ամանորի խրախճանքը, որուն հրաւիրուած էին նաեւ այդ կարգերու դաստիարակ ու դասաւանդ ուսուցիչները։
Խրախճանքը տեղի ունեցաւ «Սիրան Մանուկեան» սրահին մէջ։
Երեկոյեան ժամը 7։30էն մինչեւ գրեթէ կէս գիշեր, աշակերտները ընթրեցին, երգեցին ու պարեցին, ինչպէսնաեւ Կաղանդ Պապան ընդունեցին։

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Categories: